специалист дерматолог в софия > 문의사항

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


고객센터

  • a/s신고센터
문의사항

라바 | специалист дерматолог в софия

페이지 정보

작성자 Merrill 작성일24-04-03 11:50 조회429회 댓글0건

본문

Първата помощ при ухапване от насекомо е съществена при бързо облекчаване на симптомите.

При ухапване от кърлеж е необходимо да се издърпа жилото веднага след ухапването, за да се намали риска от алергична реакция.

Изпълнете следните стъпки:

Издърпайте насекомото с помощта на дръжка с ласо, като хванете тялото възможно най-близо до главата.

За да предотвратите загнояване на раната, е необходимо да премахнете насекомото цяло.

Третирайте раната с алкохол и измийте ръцете си със сапун.

Поставете насекомото в буркан или бутилка с вода и го работа за дерматолог в софиянесете в лабораторията за анализ.

Следвайте инструкциите на лекаря, като се консултирате с него работа за дерматолог в софия препоръки за лечение.

Първата помощ при ухапване от отровни насекоми изисква бързо реагиране.

Незабавно извадете жилото от кожата, филъри дерматолог софия без да нараните торбичката с отровата.

Измийте раната с вода и алкален сапун.

Поставете лед за 15-20 минути и приложете антисептик.

Вземете антихистамин перорално и нанесете мехлем или крем с кортикостероидни хормони върху мястото на ухапване.

В случай на алергични реакции, незабавно потърсете медицинска помощ, тъй като те могат да бъдат сериозни и да изискват бързо медицинско вмешателство.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.